Tuesday, August 5, 2008

Akvaryum Fotoğrafçılığı Süreci - Hazırlık

Akvaryumumuzun düzenlemesi en iyi durumdayken fotoğrafını çekebilmemiz için her aşamasını iyi takip etmemiz gerekir. Bu aşamaları iyi yönetebilmek için planlama aşamasından itibaren düşünmeye başlamalıyız. Akvaryumun kurulumdan olgunlaşmasına kadar geçen süreç bir kaç aşamaya ayrılabilir. Bu makalede sadece fotoğraf çekimi ile ilgili hazırlık aşamalarına odaklanacağız. Her tank kendine has özellikler taşıdığından, çevreleri farklı olduğundan her aşamanın alacağı süre sizin kurulumunuza bağlı olacaktır.

Kurulum Aşaması:

Bitkileri diktikten sonra farklı çeşit bitkilerinizin gelişim hızlarını izlemeniz gerekir. Bitkileriniz farklı ortamlardan geldiklerinden yeni yerlerindeki ışıklandırma, su kalitesi ve zemin gibi şartlara uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyacaklardır. Bazıları bir haftada gelişmeye başlayabilirken bazıları daha fazla zaman isteyebilir. Gelişme hızına bağlı olarak hangi bitkileri daha sık budamamız gerektiğine, hangi bölgelere daha fazla bitki dikmemiz gerektiğine karar verebiliriz. Işıklandırma süresine ve gübrelemeye özellikle dikkat etmemiz gerekir. SAE gibi balıkları hem fazla hassas olduklarından hem de bitkilerin sürgünlerini yiyebileceklerinden, bu aşamada tanka eklememek gerekir.

Yetişme
Aşaması:

Yetişme aşamasında bitkilerin kökleri gelişir, fotosentez hızı artar ve böylece çok hızlı büyümeye başlayabilirler. Bu aşamada sadece büyüme hızlarını değil aynı zamanda renkleri ve biçimleri de gözlemlenilmelidir. Eğer şekilleri veya renkleri tasarımınıza uymuyorsa bazı düzenlemeler yapmanız gerekir. Tablet gübrelerle köklerin gelişimine yardımcı olunmalıdır, çünkü budamaya başladığınızda bitkiler dallarının büyümesini sağlamak için köklerinden daha fazla besin almaya ihtiyaç duyacaklardır. Bu yüzden sağlıklı bir kök gelişimi önemlidir. CO2 katkısı ve ışıklandırma bu aşamada arttırılabilir. Bitki yoğunluğu su hareketine en olabileceği için bu konuya da dikkat etmek gerekir. Arttırılan ışıklandırma ve ilave gübrelemenin saç yosununun hızlı gelişimine neden olabileceğini de unutmamak gerekir.

Budama
Aşaması:

Bitkiler belli bir yüksekliğe ulaştıklarında aşamalı olarak budamalıdırlar. İlk öğrenmeniz gereken budamanın nasıl yapılacağıdır, çünkü bu bitkiden bitkiye değişim gösterir. Bazıları aşağıdan kesilirken, bazıları yeniden dikilir, bazıları ise gövdenin ortasından kesilir ve buradan tekrar filizlenmesi beklenir. İlk budamanız biraz kaba olabilir. Budama yaptığınızda bitkinin sadece istediğiniz şekle ve boya gelmesini değil, gelişimi için yeterli alanı bırakmayı da düşünmelisiniz. Bunun için en azından istediğiniz yükseklikten 5-6cm daha aşağıdan budama yapmalısınız. Her tip bitki için budama ve filizlenme arasında geçen sürenin kaydını tutmanız yararınıza olacaktır. Bu veri fotoğraf çekmeden ne kadar süre önce budama yapmanız konusunda iyi bir referans olacaktır. Güzel görünümlü olmaları için az sayıda budama yapılmalıdır, genellikle bitkiler çok fazla budandıklarında bu duruma uyum sağlamak için yapraklarını küçültürler. Bitkileri bu durumdan kurtarıp güçlendirmek için biraz hormon kullanmak ya da bitkinin üst kısmını kesip yeniden dikmek işe yarayabilir.

Akvaryumunuz en iyi konumunda iken fotoğrafını çekebilmek için gübrelemeyi ve aydınlatmayı arttırmanız, CO2'yi de gerektiği kadar ayarlamanız önerilir. Bunlar oturmuş bir ortam yaratmanıza yardımcı olacaktır. Yine de kullanacağınız yöntem bitkilerinizin verecekleri tepkiye bağlı olacaktır. Fazla gübrelemeyi seyreltebilmek için su değişim sıklığını haftada iki defaya çıkarmanız gerekebilir.

Kaynak

No comments: